Oznam

    Vedenie ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že podľa usmernenia ministerstva školstva, bude budúci týždeň od 25.1 do 29. 1. 2021 pokračovať otvorenie prevádzky MŠ znova len pre deti  zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.  O otvorení prevádzky pre všetky deti budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne. Vedenie školy Vám ďakuje za porozumenie