Oznam

Vedenie ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že podľa usmernenia ministerstva školstva, bude budúci týždeň od 18.1. do 22.1.2021 pokračovať otvorenie prevádzky MŠ znova len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Riaditeľka školy ďakuje zákonným zástupcom, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma za doterajšiu disciplinovanosť a znova žiada, aby v tomto termíne neprivádzali deti do kolektívu MŠ. O otvorení prevádzky pre všetky deti budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne. Vedenie školy Vám ďakuje za porozumenie.