Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že po dohode so zriaďovateľom a podľa odporúčaní ministra školstva, bude od 11. januára 2021 otvorená prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma v termíne od 11.1. do 15.1.2021, aby deti neprivádzali do kolektívu MŠ a odhlásili ich  zo stravy u vedúcej jedálne. Prevádzka MŠ bude pre všetky deti otvorená od 18.1.

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa v termíne od 11.1. do 15.1.2021  budú vyučovať dištančne. Od 18.1. nastúpia do školy žiaci 1. stupňa.

Ostatné informácie o vyučovaní budeme priebežne oznamovať na webovej stránke školy. Ďakujem za porozumenie.