Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica upozorňuje občanov-chovateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných. Občania, ktorí nemajú chovy zaregistrované majú registráciu chovu vykonať najneskôr do 23.10.2020. Do tohto termínu nebudú udeľované sankcie. Základné požiadavky na registráciu sú uvedené v prílohe, ktorá je zverejnená pod týmto textom. Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie v obciach na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.