Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 bude 2.septembra 2020 o 8.45 hod. Do budovy školy môžu vstúpiť len žiaci a 1 zákonný zástupca každého prváka. Všetci musia mať pri vstupe rúška. Žiaci si prinesú so sebou prezúvky, povinné tlačivá, ktoré nájdu na webovej stránke školy a prváci aj školské aktovky.