Oznam

Obecný úrad Unín oznamuje občanom, že dňa 18. 8. 2020 začne prevádzka v Obecnej pestovateľskej pálenici Unín. Záujemcovia o pálenie ovocných destilátov sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice pána Petra Hoferku osobne alebo telefonicky na č. tel. 034/66 28 226 alebo 0908 278 688.