Oznam

Vážení občania, dnes  ráno t. j. 26. júna 2020 o 4.30 hod. došlo na území našej obce k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s prívalovými dažďami a blatotokom z okolitých polí. Na základe uvedeného vyhlasuje starosta obce Unín na území obec Unín mimoriadnu situáciu. Zároveň žiada občanov, ktorí potrebujú pomoc hasičov na odstránenie vody a nánosov, aby to oznámili na obecnom úrade.