Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 1.6.2020 otvorená prevádzka materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. Prevádzka materskej školy bude otvorená denne od 6.30 do 15.30 hod. a prevádzka základnej školy od 7.00 do 15.00 hod. Hneď prvý deň si žiaci prinesú so sebou prezuvky, dve rúška, hygienické vreckovky a deti materskej školy aj pyžamo. Všetci budú do ZŠ s MŠ sprevádzaní rodinnými príslušníkmi, ktorí žijú s deťmi v spoločnej domácnosti. Deti budú mať ústa a nos prekryté rúškom, pri vstupe do budovy musia odovzdať vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a prejsť ranným filtrom. Do areálu môžu vstúpiť v rúškach len rodinní príslušníci detí materskej školy, ktorí budú dodržiavať bezpečné odstupy. V šatni sa môžu zdržať max. 10 minút. Rodinní príslušníci detí základnej školy majú do areálu vstup zakázaný. Deti budú sprevádzať len po bránu školy. Čas príchodu žiakov je presne časovo stanovený. Žiadame všetkých rodičov, aby sa dôkladne oboznámili s organizačnými pokynmi MŠ a ZŠ, ktoré nájdu na webovej stránke školy.