Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín žiada všetkých rodičov, aby najneskôr dnes do 16-tej hodiny vyplnili prihlášky o nástupe detí od 1. júna do MŠ a nástupe žiakov 1.- 5. ročníka do ZŠ. Prihlášku treba vyplniť aj v prípade nezáujmu. Pokyny k vyplneniu nájdete na webovej stránke školy.