Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje všetkým rodičom, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú deti z MŠ a žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ možnosť od 1.júna 2020 dobrovoľne sa vrátiť späť do herní a školských lavíc. Dotazník na prihlásenie detí je pripravený na webovej stránke školy. Žiadame Vás o jeho vyplnenie i v prípade, že nebudete mať záujem o to, aby Vaše dieťa nastúpilo do školy 1. júna 2020. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke školy.