Oznam

Na základe vysokej chorobnosti detí a žiakov Základnej školy s materskou školou v Uníne riaditeľka školy    po odsúhlasení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 11. 2. 2020 do 14. 2. 2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny pre všetky deti materskej a základnej školy. Vyučovanie pre deti materskej školy začína 17.2.2020 a pre žiakov základnej školy po jarných prázdninách 24.2.2020.