Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí mali k 1. 1. 2020 zmenu v dani z nehnuteľnosti, aby najneskôr do 31. 1. 2020 túto zmenu ohlásili na obecnom úrade. Jedná sa napr. o kúpu, predaj, dedičstvo nehnuteľnosti, prípadne nastala zmena v spôsobe užívania nehnuteľnosti (búranie, kolaudácia) a pod. Zároveň pripomíname, že daň za psov by mala byť uhradená do konca mesiaca január a poplatky za odpad do konca mesiaca marec bežného roka. Pri úhrade za odpad dostane každý nálepky na odpadové nádoby. Odpadové nádoby bez týchto nálepiek nebudú od apríla 2020 vyvážané.