Oznam

ZO-SZCH v Uníne poriada dňa 23. novembra 2019 pre všetkých občanov, nielen pre členov organizácie,  zájazd na celoštátnu výstavu drobných hospodárskych zvierat do Nitry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16.novembra 2019 t.j. do soboty u pani Cecílie Karasovej. Poplatok za osobu je 10 €.