Oznam

Rímskokatolícky farský úrad Unín poriada v dňoch 9. a 10. októbra 2019 pútnický zájazd do Ostrihomu so zástavkami v Lehote pri Nitre, Topoľčiankach, v Hronskom Beňadikte. Ubytovanie, večera a raňajky sú v Štúrove, odkiaľ sa odchádza do Ostrihomu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na farskom úrade. Poplatok na osobu je 80,- €.