Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. 9. 2019 o 8,45 hod. Žiaci si prinesú do školy prezuvky a prváci aj školské aktovky.