Oznam

Slovenský zväz chovateľov v Uníne pozýva svojich členov na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. júna 2019 o 14.00 hod. v základnej škole. Brigáda sa koná za každého počasia, bude sa pokračovať vo výrobe klietok. Zároveň všetkých svojich členov pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2019 o 14.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Vítaní si i noví členovia.