Oznam

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 12. - 19. 4.2019 bude  prevádzať  preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7,00 – 15,00 hod. Upozorňuje, že z  tohto dôvodu  môže dôjsť  k dočasnému zhoršeniu kvality vody a  zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.