Oznam

Oznamujeme občanom, že dnes bol v našej obci vývoz TKO. Po prvý krát na príkaz vývozcu neboli vysypané smetné nádoby, v ktorých sa nachádzal biologický odpad (tráva, zelina, haluzoviny, zhnité ovocie, zelenina a pod.), ktorý patrí do kompostovísk. Prosíme občanov, aby sa snažili odpad lepšie separovať, aby neprichádzalo ohľadom vývozu k zbytočným nepríjemnostiam.