Oznam

Pre majiteľov psov

Obec Unín na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na nekontrolovateľný voľný pohyb psov po našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov psov, aby si riadne psov doma zabezpečili a neumožnili im voľný nekontrolovaný pohyb po obci. Títo psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov našej obce, aj keď si to ich majitelia nechcú pripustiť.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa je podľa legislatívy povinná predchádzať tomu, aby sa pes voľne pohyboval po verejných priestranstvách, útočil na človeka, iné zviera alebo spôsoboval škodu na majetku.

Dôrazne Vás žiadame, vážení spoluobčania, majitelia psov, zabezpečte svojich psov v chovných priestoroch. Nenechávajte ich voľne sa pohybovať po obci, uvedomte si, že naozaj ohrozujú ostatných občanov a najmä deti.

V prípade akejkoľvek škody na zdraví alebo majetku nesiete ako chovateľ plnú zodpovednosť.