Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín žiada občanov, aby neparkovali na parkovisku pred budovou ZŠ s MŠ Unín, nakoľko parkovisko je určené výlučne pre rodičov detí navštevujúcich túto školu a pre jej zamestnancov. V súčasných dňoch zhoršeného počasia rodičia zastavujú autami na ceste, ktorá sa stáva neprejazdná a tým sa zvyšuje riziko úrazovosti detí a ich rodičov. Za pochopenie Vám srdečne ďakuje.