Oznam

Aj tento rok bude prebiehať koledovanie Dobrej noviny v našej obci. Na Slovensku je to už 24. ročník a tohtoročná téma koledovania je „Padlo do úrodnej pôdy“. Výťažok z koledovania poputuje do perly Afriky – do Ugandy.

V našej obci sa bude koledovať 29. 12. 2018 od 13.hodiny. Záujemci sa môžu zapísať do pripravených zoznamov vo Farskom kostole sv. Martina, v Kaplnke sv. Barbory a na obecnom úrade.

Chceme vás povzbudiť, aby ste prijali koledníkov do svojich príbytkov, vypočuli si vinše a podporili chudobných v Afrike.

Koledníci Dobrej noviny