Oznam

Urbárska spoločnosť Unín oznamuje svojím podielnikom, ktorí vykonávali ťažbu dreva v roku 2018, že úhradu môžu zaplatiť dňa 28. novembra 2018 od 17.00 do 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti na hasičskej zbrojnici.