Oznam

SKAND Skalica oznamuje, že na základe požiadaviek občanov na zavedenie novej linky za zrušenú linku Skalica-Bratislava bola zo strany VÚC Trnava schválená len linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov.

Linka bude spustená na skúšobnú dobu do 31. 3. 2019 s tým, že sa bude sledovať frekvencia cestujúcich a podľa obsaditeľnosti ju buď ponechá alebo zruší.

V prílohe cestovný poriadok tejto linky