Oznam

Urbarníci Unín oznamujú svojim podielnikom, ktorí si ešte nevyzdvihli dividendy za rok 2017, že si ich môžu vyzdvihnúť 14. septembra 2018 t. j. v piatok sa od 18.00 do 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti na starej pošte.