Oznam

Jednota dôchodcov v Uníne oznamuje prihláseným na kúpanie do Vincovho lesa, že zájazd je dňa 25. júla 2018 zrušený. Náhradný termín bude dodatočne oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.