Oznam

Výbor pozemkového spoločenstva "Urbarníci Unín" oznamuje svojim podielníkom, ktorí si po valnom zhromaždení vylosovali čísla úsekov na spracovanie palivového dreva, aby sa dňa 4. júla 2018 t.j. v stredu dostavili o 16.30 hod. do urbáru k maringotke, odkiaľ ich členovia výboru zavedú na jednotlivé úseky, kde budú palivové drevo spracovávať.