Oznam

Únia žien Slovenska-krajská organizácia Trnava, Únia žien Slovenska - okresná organizácia Skalica a Mesto Skalica poriadajú 19. mája 2018 v rámci Trdlofestu vo Františkánskej záhrade v Skalici Medzinárodný folklórny festival. Tí občania, ktorí sú ochotní zúčastniť sa tejto akcie v krojoch, nech sa prihlásia na Obecnom úrade v Uníne do 4. mája 2018, aby mohlo byť pre nich zabezpečené občerstvenie a strava.