Oznam

MS SČK v Uníne oznamuje občanom, že dňa 13. apríla 2018 vo verejnej zbierke "Deň narcisov 2018" organizovanou Ligou proti rakovine sa v Uníne do dvoch pokladničiek, s ktorými chodili unínski študenti, vyzbieralo spolu 760,02 €.