Oznam

MS SČK Unín v spolupráci s Ligou proti rakovine v Skalici uskutoční v piatok 13. apríla 2018, na deň narcisov, v našej obci finančnú zbierku. Po obci sa budú pohybovať študenti s uzatvorenými kasičkami.  Získané prostriedky budú použité na pomoc onkologicky chorým, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní a na podporu výskumu a klinických projektov.