Oznam

Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o sadenie záhumienok, nech si prídu na stredisko v Uníne v dňoch 10. a 11. apríla 2018 t. j. v utorok a stredu v čase od 8.00 do 14.00 hod.  nahlásiť záhumienky, odber ošípaných a naturálií.