Oznam

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete, v mestách, obciach, prepája verejný i súkromný sektor. Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zahrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej  budúcnosti. Povzbudzovaním k účasti na tejto akcii - vypnúť svetlá na jednu hodinu - obdrží svet posolstvo, že je nutné zamerať sa na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Dávame na zváženie, vážení spoluobčania, o zapojenie sa do tejto celosvetovej akcie vo vaších domácnostiach. Akcia sa koná v sobotu 24. marca 2018 od 20.30 hod. Obec Unín sa zapojí do tejto celosvetovej akcie zhasnutím verejného osvetlenia na 1 hodinu.