Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Unín srdečne pozýva rodičov a deti predškolského veku  na zápis do prvého ročníka základnej školy a zápis do materskej školy pre školský rok 2018/2019. 

Zápis do 1. ročníka základnej školy  sa uskutoční 12. apríla 2018 v miestnosti 1. ročníka základnej školy od 12-tej do 16-tej hodiny. Zápis detí do materskej školy sa uskutoční 2. mája 2018 od 16-tej do 19-tej hod. v priestoroch materskej školy.

K obidvom zápisom si zákonný zástupca prineste so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu správnosti údajov  a k zápisu do 1. ročníka 25.- €  na pracovné zošity a platené učebnice do 1. ročníka. Všetky potrebné informácie nájdu zákonní zástupcovia na webovej stránke školy.