Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje rodičom detí základnej aj materskej školy, že v súvislosti s prudkým nárastom chrípkových ochorení detí a na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR prerušuje vyučovanie a prevádzku školy v dňoch od 22. 2. do 23. 2. 2018. Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 26. 2. 2018. Z toho dôvodu oznamuje cudzím stravníkom, že po tieto dni sa nebude variť v školskej jedálni.