Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje rodičom detí materskej školy, že v súvislosti s prudkým nárastom chrípkových ochorení detí a na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR prerušuje vyučovanie a prevádzku materskej školy v dňoch od 15. 2. do 20. 2. 2018. Riadne vyučovanie sa začne v stredu 21. 2. 2018.