Oznam

     Obec Unín oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov v unínskej pálenici,  že sa  môžu ešte prihlásiť  u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku  osobne, alebo telefonicky   na č. tel. 6628226 alebo 0908 278 688. Pálenica bude v prevádzke len do konca mesiaca február.