Opatrenia ohľadom COVID-19

Prosíme občanov, ktorí sú pozitívni na COVID 19, alebo majú takúto osobu v domácnosti, aby sa zdržiavali doma. Dôsledným dodržiavaním karantény sa zabráni šíreniu tejto choroby. Buďme navzájom ohľaduplní a snažme sa dodržiavať nariadené pravidlá.