Aktuality

Komunálne voľby - r.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Štefan Andel, 57 r., technik, nezávislý kandidát
 2. Ľubica Jurkovičová, 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 3. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Uníne 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Pavel Benkovič, 41 r., mestský policajt, KSS
 2. Juraj Drúžek, 33 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
 3. Mária Fehérová, 58 r., dôchodkyňa, KSS
 4. Ivan Flamík, 43 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 5. Ján Hladký, 34 r., technik, KDH
 6. Martin Hoferka Th.D., 34 r., historik, KDH
 7. Roman Jankovič, 33 r., robotník, SDKÚ-DS
 8. Zlata Machová, 53 r., nezamestnaná, ND, SMER-sociálna demokracia
 9. Pavlína Matulová Mgr., 37 r., sestra, SDKÚ-DS
 10. Lukáš Mihál, 25 r., študent, KDH
 11. Anton Míšaný Ing., 62 r., technik, KDH
 12. Ján Palkovič, 54 r., technik, KDH
 13. Darina Pechová, 38 r., poštová doručovateľka, ND,SMER-sociálna demokracia
 14. Ladislav Pobuda, 47 r., strojmajster, SDKÚ-DS
 15. Oľga Potreská, 46 r., opatrovateľka, ND, SMER-sociálna demokracia
 16. Ján Potreský, 59 r., dôchodca, KSS
 17. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
 18. Hana Slobodová, 36 r., technik, ND, SMER-sociálna demokracia
 19. Róbert Straka, 32 r., vodič, ND, SMER-sociálna demokracia
 20. Ján Štepánik JUDr., 61 r., právnik, KDH
 21. Margita Vaculová Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, KDH
 22. Júlia Valentovičová, 63 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia
 23. Milan Vanek, 41 r., výsluhový dôchodca, SDKÚ-DS
 24. Anna Vaňková, 58 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia

 

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13.10.2010 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Pecha, vo veku nedožitých 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 16.10.2010 a začína o 14.00 hod. svätou omšou.

Česť  jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7.10.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Štefana Pechová, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 11.10.2010 a začína o 16.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 5.10.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Bilková, vo veku 56 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 8.10.2010 a začína o 16.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 3. októbra 2010 zomrela naša spoluobčianka pani Rozália Petrášová vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 7. októbra 2010 a začína o 14.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 22. septembra 2010 zomrel náš spoluobčan pán Ľubomír Masařík vo veku 48 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v sobotu 25. septembra 2010 a začínala o 15.00 hod. svätou omšou.

Česť  jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. septembra 2010 zomrela naša spoluobčianka pani Eva Veselská vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 27. septembra 2010 a začína o 16.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8.septembra 2010 zomrel náš spoluobčan pán Viliam Mikula vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 10.septembra 2010 a začína o 15.30 hod. svätou omšou.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. augusta 2010 zomrela naša spoluobčianka pani Terézia Štepániková vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 11. augusta a začina o 16,30 hod. svätou omšou.

Modlenie za zosnulú bude v utorok.

Česť  jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15.7.2010 zomrela naša spoluobčianka pani Helena Kuchárková vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka bude v sobotu 17.7.2010 a začína o 10,00 hod. svätou omšou.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 16.7.2010 o 18,30 hod. v kaplnke svätej Barbory.