Komunálne voľby - r.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Štefan Andel, 57 r., technik, nezávislý kandidát
 2. Ľubica Jurkovičová, 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 3. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Uníne 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Pavel Benkovič, 41 r., mestský policajt, KSS
 2. Juraj Drúžek, 33 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
 3. Mária Fehérová, 58 r., dôchodkyňa, KSS
 4. Ivan Flamík, 43 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 5. Ján Hladký, 34 r., technik, KDH
 6. Martin Hoferka Th.D., 34 r., historik, KDH
 7. Roman Jankovič, 33 r., robotník, SDKÚ-DS
 8. Zlata Machová, 53 r., nezamestnaná, ND, SMER-sociálna demokracia
 9. Pavlína Matulová Mgr., 37 r., sestra, SDKÚ-DS
 10. Lukáš Mihál, 25 r., študent, KDH
 11. Anton Míšaný Ing., 62 r., technik, KDH
 12. Ján Palkovič, 54 r., technik, KDH
 13. Darina Pechová, 38 r., poštová doručovateľka, ND,SMER-sociálna demokracia
 14. Ladislav Pobuda, 47 r., strojmajster, SDKÚ-DS
 15. Oľga Potreská, 46 r., opatrovateľka, ND, SMER-sociálna demokracia
 16. Ján Potreský, 59 r., dôchodca, KSS
 17. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
 18. Hana Slobodová, 36 r., technik, ND, SMER-sociálna demokracia
 19. Róbert Straka, 32 r., vodič, ND, SMER-sociálna demokracia
 20. Ján Štepánik JUDr., 61 r., právnik, KDH
 21. Margita Vaculová Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, KDH
 22. Júlia Valentovičová, 63 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia
 23. Milan Vanek, 41 r., výsluhový dôchodca, SDKÚ-DS
 24. Anna Vaňková, 58 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia