Kniha Záhoria

Záhorská knižnica v Senici spolu s ďalšími spoluorganizátormi pripravili už 12. ročník ankety Kniha Záhoria 2019 - 2020. Cieľom je spropagovať knihy, ktoré vyšli na Záhorí alebo sa Záhoria svojím obsahom či prostredníctvom autora týkajú. Nominované knihy a hlasovanie sa nachádzajú na samostatnom webe, ktorý bol Knihe Záhoria zriadený. Naši obyvatelia majú medzi nominovanými knihami svoje zastúpenie –  Milan Richter: Storočie, kruté storočie, považujeme preto za dôležité spropagovať hlasovanie medzi obyvateľmi. I táto kniha sa môže stať Knihou Záhoria 2019 – 2020. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 30. apríla 2021. Platí, že jeden človek môže odovzdať len 1 hlas. Duplicitné hlasy budú vyradené

prelink banneru: http://kz2020.zahorskakniznica.eu/index.php/nominovane-knihy