Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne poriada dňa 20. augusta 2019 t. j. v utorok zájazd na termálne kúpalisko do Veľkého Medera (Čalovo). Cestovné na osobu je 5,- € a platí sa pri zápise. Vstupné na kúpalisko si platí každý sám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Štefany Potreskej. Zájazdu sa môžu zúčastniť všetci občania aj deti, nielen členovia organizácie.