Hydina z Podhájskej

Hydinárska farma z Podhájskej bude v sobotu dňa 17.4.2010 od 13,30 hod. do 13,50 hod. pred pohostinstvom predávať 1-ročné červené nosnice za 1,70 €/ kus  a 19-týždňové mládky za 5,80 €/ kus.