DHZ

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Uníne pozýva všetkých svojich členov ako i spoluobčanov na posviacku nového hasičského vozidla, ktorá sa uskutoční dnes o 19,00 hod. pri soche svätého Floriána - patróna hasičov.

Zraz mladých i dospelých hasičov v uniformách je o 18,30 hod. pred hasičskou zbrojnicou.