Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že v mesiaci apríl sa bude cvičiť nasledovne:

10.4.2010 - sobota 18,30 hod.

12.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

14.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

16.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

19.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

21.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

23.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

26.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

28.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

Cvičí sa v telocvični ZŠsMŠ Unín, treba si priniesť karimatku a vodu. Poplatok je 0,70 eura.