Aktuality

Obecné adventné mikulášske popoludnie

Obec Unín spolu so spoločenskými organizáciami Vás srdečne pozýva na Obecné adventné mikulášske popoludnie.

(viac pozri Plagát)

Výsledky volieb do obecnej samosprávy v obci Unín

 

Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných    952 voličov

Zúčastnilo sa                                                  647 voličov

Účasť voličov v %                                             67,96

Počet platných hlasov pre starostu                     635

Počet platných hlasov pre obecné zastupiteľstvo  622

 

Starostom obce Unín sa pre ďalšie volebné obdobie stal

Štefan Andel – počet získaných hlasov               462

Ostatní kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:

Ľubica Jurkovičová                                           112

Peter Regásek                                                  61

 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:

1. Ján Palkovič                                                               396

2. Th.D. Martin Hoferka                                               365

3. Ing. Anton Míšaný                                                    279

4. JUDr. Ján Štepánik                                                   278

5. Lukáš Mihál                                                                 265

6. Juraj Drúžek                                                               241

7. Peter Regásek                                                           194

8. Ladislav Pobuda                                                         193

9. Roman Jankovič                                                         191

Keďže na 9. a 10. mieste mali kandidáti rovnaký počet hlasov, rozhodlo sa žrebovaním a postúpil Roman Jankovič. Mgr. Margita Vaculová sa tak stala prvou náhradníčkou.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Margita Vaculová                                    191

2. Ján Hladký                                                   185

3. Milan Vanek                                                  172

4. Mgr. Pavlína Matulová                                    158

5. Pavel Benkovič                                              151

6. Ivan Flamík                                                  136

7. Róbert Straka                                                131

8. Anna Vaňková                                               129

9. Oľga Potreská                                               126

10. Darina Pechová                                           119

11. Ján Potreský                                                 90

12. Hana Slobodová                                            83

13. Zlata Machová                                              80

14. Júlia Valentovičová                                        53

15. Mária Fehérová                                             46

Novozvolenému starostovi a obecnému zastupiteľstvu prajeme veľa zdravia, síl a úspechov v ich náročnej práci k spokojnosti všetkých občanov našej obce.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27.11.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Emília Vizváryová, vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 29.11.2010 a začína o 13.30 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

MS SČK Unín

MS SČK Unín týmto oznamuje všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa uskutoční 7.12.2010 na TS v Skalici. Odchod autobusa je o 7.15 hod. od Pohostinstva u Dalibora.

Vítaní sú i noví darci

Ďakujeme                                                                 Výbor MS SČK Unín

Vývoz skla

Oznamujeme, že v stredu sa bude z obce vyvážať sklo. Prosíme preto občanov, aby doplnili nádoby so sklom.

RD Petrova Ves

Roľnícke družstvo oznamuje svojim členom, že v utorok 23.11.2010 sa bude od 8 hod. na stredisku v Uníne vyberať poplatok za obrobenie záhumienky.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2010 zomrel náš spoluobčan, pán Alojz Malík, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 17.11.2010 a začína o 15.00 hod. svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Pani Jana Vaculková oznamuje občanom, že predajňa kvetinárstva bude v stredu 17.11.2010 dopoludňa otvorená tak, ako v pracovný deň.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 18. novembra sa budú po obci zberať plasty. Prosíme občanov, aby zaviazané vrecia s plastami vyložili ráno pred svoje domy.

Vývoz

Zajtra sa bude po obci zberať starý papier. Prosíme občanov, aby poviazaný papier vyložili ráno pred svoje domy.