Aktuality

Oznam

Dom kultúry Gbely pozýva všetkých na divadelné predstavenie ZMRNENÝ ČERT, ktoré sa uskutoční v sobotu 8.1.2011 o 18.00 hod. v Dome kultúry Gbely. Vstupné sú 3,- €.

Oznam obecného úradu

Obec Unín ako správca dane oznamuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré v roku 2010 nadobudli nehnuteľnosť ako i daňovníkom, u ktorých prišlo v roku 2010 ku zmene, ktorá môže mať vplyv na vyrubenie dane (predaj, kúpa, dedenie, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu užívania nehnuteľnosti), že sú povinné zmenu ohlásiť najneskôr do 31.1.2011 na obecnom úrade.

Oznam

Žiadame občanov, ktorým stromy zasahujú do elektrického vedenia, čím ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, aby konáre takýchto stromov odstránili.

DHZ Unín

Dobrovoľný hasičský zbor Unín pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 8.1.2011 o 15.00 hod. na chate. Členský príspevok na rok 2011 sú 2,- €.

Pedikúra

Oznamujeme občanom, že dňa 11. januára 2011 t.j. v utorok na budúci týždeň sa bude v obci vykonávať pedikúra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Oznam

ZŠsMŠ Radimov Vás pozýva na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka, ktoré sa uskutoční v utorok 4.1.2011 od 8,30 do 10,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia alebo oblačnosti sa pozorovanie konať nebude. Zraz záujemcov o pozorovanie tohto jedinečného úkazu bude o 8,30 pred ZŠ Radimov.

Oznam obecného úradu

Na prahu nového roka Vám prajeme všetko dobré. Zároveň dovoľte, aby sme Vás oboznámili so štatistickými údajmi v evidencii obyvateľstva za predchádzajúci rok.

Obec Unín mala k 31.12.2010 spolu 1.196 obyvateľov, z toho 593 mužov a 603 žien.

Narodilo sa 10 detí, z toho 6 chlapcov a 4 dievčatá.

Zomrelo 22 spoluobčanov, z toho 11 mužov a 11 žien.

Do obce sa prisťahovalo 12 občanov, z toho 2 muži a 10 žien.

Odsťahovalo sa 16 občanov, z toho 7 mužov a 9 žien.

V konečnom dôsledku má obec úbytok obyvateľov o 15.

Manželstvo uzavrelo 10 párov, z toho len 2 v Uníne, ostatné mimo obec.

Oznam obecného úradu

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu prajú všetkým spoluobčanom príjemné a veselé prežitie Silvestra - posledného dňa v roku 2010.

Novoročný stolnotenisový turnaj

Obecný úrad a stolnotenisový oddiel Unín poriadajú "Novoročný stolnotenisový turnaj", ktorý sa uskutoční dňa 2. januára 2011 t.j. v nedeľu o 13.00 hod. v telocvični ZŠ Unín.

Vítaní sú hráči všetkých kategórií. Pripravené je občerstvenie a hodnotné ceny.

Účastníci si prinesú športovú obuv, ktorá nečierni podlahu telocvične!!!

Organizátori sa tešia na hojnú účasť a podporu sponzorov

Vývoz TKO - r. 2011

Vývoz TKO v roku 2011 v obci UNÍN

13. 1. 2011                21. 7.2011

 3. 2. 2011                11. 8.2011

24. 2. 2011               1. 9. 2011

17. 3. 2011                22. 9. 2011

 7. 4. 2011                13. 10. 2011

28. 4. 2011               3. 11. 2011

19. 5. 2011                24. 11. 2011

 9. 6. 2011                15. 12. 2011

30. 6. 2011                              ...