Aktuality

Oznam

Na základe pokynu energetických závodov žiadame občanov, aby si orezali stromy, ktoré zasahujú do elektrického vedenia. Taktiež je treba orezať haluze stromov, ktoré zasahujú do miestnych a štátnych komunikácií. Tieto práce je treba vykonať do 31.3.2011 počas vegetačného kľudu.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v pondelok 21. 2. 2011 sa bude z obce vyvážať sklo. Prosíme preto, aby ste doplnili zberné nádoby so sklom.

SZZ Unín

Slovenský zväz záhradkárov v Uníne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 20. 2. 2011 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Unín.

Fašiangy

Unínski mládenci, ktorí poriadajú dňa 5. marca 2011 zábavu s pochovávaním basy na konci fašiangov prosia podnikateľov v obci a občanov o príspevok do tomboly, ktorú môžu do konca mesiaca február priniesť k Markovi Matulovi č. d. 419, alebo k Richardovi Žilínkovi č. d. 367. Za príspevky Vám mládenci vopred ďakujú.

Oznam obecného úradu

Oznamujeme občanom, ktorí majú ešte záujem o pálenie v obecnej pálenici, aby sa prihlásili u p. Petra Hoferku osobne alebo na č. tel. 0908 278 688. Obecná pálenica bude v prevádzke do konca marca.

BVS - oznam

Oznamujeme občanom, že od 15.2.2011 sa začnú opisovať konečné stavy vodomerov. Prosíme občanov, ktorí majú vodomery nedostupné, aby opísané stavy dali na viditeľné miesto.

Jednota dôchodcov Unín

JD v Uníne oznamuje, že dňa 19.3.2011 poriada zájazd do divadla do Senice na komédiu "KRÁLOVNY". Záujemci nech sa prihlásia do pondelka 14.2.2011 u p. Terézie Stróžovej. Poplatok na osobu sú 2,- €.

Predajná akcia

V piatok 18.2.2011 príde do našej obce predajca kvalitných sadbových a konzumných zemiakov z Českomoravskej vysočiny. Na predaj bude mať aj červené a žlté jablká, med, cibuľu a hnojivá za výhodné ceny. Súčasne bude vykupovať jadrá vlašských orechov po 5,- €/kg.

Predaj a výkup sa uskutoční pred pohostinstvom o 9,40 hod. Predajca sa zdrží 30 minút.

Oznam Polície SR

Obvodné oddelenie PZ v Brodskeom upozorňuje občanov, ktorí použivajú bicykel, ako i deti, že počas obchôdzkovej služby zistili, že viaceré bicykle nie sú riadne zabezpečené pred ich možným odcudzením. Keďže v poslednom čase sa množia krádeže bicyklov, žiada o ich uzamkýnanie.

Dom kultúry Gbely

Dom kultúry Gbely Vás pozýva na Muzikantský ples, ktorý sa uskutoční v piatok 11.2.2011 o 20,00 hod. Hrajú Maguranka, Žadovjáci a Kumpanovi muzikanti. Vstupné je 20,- €. V cene vstupenky je prípitok, večera, káva a minerálka. Je pripravená bohatá tombola. Viac informácií získate na č.tel. 034/6621764.