BVS - údržba

BVS a.s. oznamuje, že v dňoch 25. a 26. marca 2010 t.j. v štvrtok a v piatok bude preplachovať vodovodné siete v obci. Z toho dôvodu vopred upozorňuje občanov, že môže byť nižší tlak vody, alebo znížená jej kvalita.