Brigáda

Oznamujeme starým mamám prvoprijímajúcich detí, že v stredu 26.5.2010 bude o 14,00 hod. brigáda. Bude sa čistiť okolie cintorína. Zraz je pri dome smútku. Je treba si priniesť náradie ako motyky, hrable, vedrá a metly.