Adventný koncert

V nedeľu 19. decembra 2010  farským kostolom svätého Martina znel spev ženskej speváckej skupiny Radosť, ktorá si pripravila pekný adventný koncert. Slovom sprevádzala Anna Reháková.

Žiaľ, decembrové nepríjemné počasie sa odzrkalilo v slabej účasti.

Adventný koncert
Adventný koncert
Adventný koncert
Adventný koncert
Adventný koncert
Adventný koncert
Adventný koncert