Adventná dedina

V nedeľu 10. decembra 2017 usporiadal obecný úrad a spoločenské organizácie v obci v kultúrnom dome "Adventnú dedinu". Akciu zahájila privítaním hostí dychová hudba Unínčanka. V kultúrnom programe sa predstavili manželia Osičkovi s cimbálom. Vo vedľajších priestoroch kultúrneho domu sa ponúkala zelnačka, zákusky, káva, varené víno, punč a iné dobroty ako i rôzny tovar s vianočnou tematikou a darčeky.

Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina
Adventná dedina